Unge trenere og dommere i Heradsbygda

Heradsbygda Håndball Klubb får 49.000 kroner til utdanning av unge trenere og dommere.

Klubben ble stiftet i 2015 og har 115 medlemmer. Det jobbes godt med å rekruttere flere spillere og klubben er i stadig vekst. Nå ønsker de å utvikle ungdommer i klubben til å bli trenere og dommere. Det vil bidra til at det blir kompetente trenere på alle alderstrinn. Det vil også være en flott erfaring for ungdommene i det å ta ansvar og i å lede andre.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?