Unge trenere på kurs

OPPEGÅRD IDRETTSLAG får 150.000 kroner til kompetanseheving og trenerkurs.

Håndballgruppa i Oppegård idrettslag har en stor spillermasse i yngre årganger, og samarbeider tett med håndballklubber i nærområdet. Det er en aktiv gruppe, som legger vekt på et godt miljø både treningsmessig og sosialt. For å gjøre trenerne, lagledere og dommere bedre rustet for jobben ønsker de å gjennomføre ulike trenerkurs.

Flere av trenerne er ungdommer som selv ikke lenger ønsker å spille aktivt, men som fortsatt ønsker å være en viktig del av miljøet. En blanding av unge og eldre trenere representerer gode forbilder og bidrar til et positivt og trygt miljø i håndballgruppa.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?