Unge utøvere 2021-23

FOLKORG – ORGANISASJON FOR FOLKEMUSIKK OG FOLKEDANS får 5400000 kroner til Unge utøvere 2021-23

Rekrutteringsprosjektet er etablert med bakgrunn i en betydelig nedgang i antall søkere på folkemusikkstudier på videregående og i høyere utdanning. Det skal arbeides med 15 lokale piloter for å bidra til å skape bærekraftige modeller for å styrke rekrutteringsarbeidet i sjangeren samt pilot for tilbud til unge spillende ledere.

FolkOrg – organisasjon for folkemusikk og folkedans i Norge ble stiftet 21. november 2009, som en sammenslutning av Landslaget for spelemenn (stiftet 1923) og Norsk folkemusikk- og danselag (stiftet 1987). Organisasjonen har i dag omtrent 4500 medlemmer og 150 lokale spel- og danselag. FolkOrg har som formål å jobbe for folkemusikken og folkedansen i Norge ved å styrke deres rolle og vilkår i samfunnet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?