Unges deltakelse i demokratiet

WORLD EXPRESSION FORUM AS fikk 12 000 000 kroner til videreutvikle ungdomsprosjekter i tilknytning til WEXFO i 2024

World Expression Forum arbeider for å fremme ytringsfriheten og demokratideltakelsen til unge, og har satt som mål å videreutvikle ungdomsinitiativet WEXFO Youth. Deres arbeid har som ambisjon å forsterke ungdoms rolle i samfunnet ved å lære dem å uttrykke sine meninger effektivt, styrke etablerte tiltak, og utvikle nye prosjekter for ytringsfrihet. World Expression Forum AS har fått tildelt 12 000 000 kroner til å videreutvikle ungdomsprosjekter i tilknytning til WEXFO.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?