Unges deltakelse i demokratiet

WORLD EXPRESSION FORUM AS får 8000000 kroner til å øke unges deltakelse i demokratiet gjennom aktiviteter og deling av kunnskap om utfordringer og ulike tiltak på dette feltet

World Expression Forum, WEXFO, har som mål å være til inspirasjon internasjonalt, nasjonalt og lokalt. De jobber for å være det sentrale internasjonale møtestedet for ytringsfrihet. Den første konferansen ble avviklet i 2022 med over 260 deltakere fra over femti land. WEXFO skal påvirke prosjekter gjennom rapporter og utredninger, diskusjoner og oppsummeringer i etterkant av disse. De vil også dele erfaringer og spesielt søke etter beste praksis for forbedringer. De vil søke samarbeid med andre for å utvikle lokale arenaer for ytringsfrihet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?