Unges engasjement i demokratiet

FAKKELTOG får 490000 kroner til kurs, opplæringsmateriell og formidling

Organisasjonen Fakkeltog ønsker å styrke unges engasjement i demokratiet ved å øke mangfoldet av stemmer, nå ut til unge innvandrere, skape gode rollemodeller og hjelpe de politiske partiene med å nå ut til et bredt lag av ungdommer. Gjennom kursing, opplæring og formidling vil de øke kunnskapen og bevissthet rundt tema og gjennom inspirasjonsvideoer vil de kommunisere og motivere.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?