Unges medvirkning

Til et medvirkningsprosjekt i forbindelse med ny utstilling i Wergelands hus, på Eidsvoll 1814, fikk Norsk Folkemuseum 250.000 kroner i 2019.

Wergelands hus er et demokratisenter for unge ved Eidsvoll 1814. Huset fornyes til et oppdatert, levende og relevant kunnskapssenter om demokrati.

I arbeidet med å fornye huset skal unge være med i planleggingen. Målet er en demokratisering av metodene de bruker i tilnærmingen til historiske og dagsaktuelle temaer.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?