Unges stemme i samfunnet

ETEREN AS fikk 2 400 000 kroner til Jungeltelegraf1 – av unge, for unge i 2024

Eteren AS fokuserer på å løfte ungdommens stemme ved bruk av Jungeltelegraf1, en kanal for innhold laget av og for unge, til deres naturlige arenaer som sosiale medier. Prosjektet har som mål å fremme livsmestring, styrke demokratiske verdier og engasjement, og rommer temaer som psykisk helse, utenforskap, og netthets, med et ønske om å forbedre ungdommens fremtidsoptimisme og deltakelse i samfunnet. Eteren AS har fått tildelt 2 400 000 kroner til ‘Jungeltelegraf1 – av unge, for unge’.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?