Unginfos jobbeksperter

BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONENE I OSLO (UNGORG) får 495000 kroner til prosjektkoordinering og kursing

UngOrg (Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo. De bidrar til å styrke den unge frivilligheten, gir barn og ungdom mulighet til å påvirke, gir informasjon på deres premisser, og jobber for å øke deres engasjement og deltakelse i fritiden sin. De er delt inn i to avdelinger, UngMed og UngInfo. UngInfo er et informasjons- og veiledningstilbud for alle unge i Oslo mellom 13 og 27 år. Over ti tusen ungdommer får hvert år veiledning og informasjon på deres premisser av UngInfo. UngInfo ser tydelig at ungdom i Oslo ønsker seg arbeidserfaring, og at mange under 18 år sliter med å finne seg sin første jobb. Gjennom prosjektet, og egne, unge forbilder, vil de presentere et større spekter av arbeidsmuligheter i nærmiljøet. De vil synliggjøre flere typer arbeidsplasser og gi andre unge en bedre forståelse av hvordan det er å jobbe på de ulike stedene.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?