UngKunst

ÅS KOMMUNE får 600000 kroner til tilskudd til gjennomføring av lokale tiltak med kunstnere for elever i deltakerkommunene

UngKunst er et fordypningsprogram og en talentsatsning innen visuelle kunstfag, forankret i kulturskolen. Det skal legge til rette for at elever med interesse for det kan få et fordypningstilbud i det visuelle kunstfaget, som gir økt inspirasjon og engasjement for alle elever som ønsker å delta. UngKunst er et samarbeid mellom Viken fylkeskommune, kulturskolene i Follo-kommunene samt i Asker og Bærum. Prosjektet driftes av Ås kommune.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?