Ungt Entreprenørskap Akershus

Ungt Entreprenørskap Akershus får 240.000 kroner til gjennomføring av Gründeridol. Ungt Entreprenørskap Akershus er en ideell forening som jobber for å inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Foreningen har et prosjekt som kalles Gründeridol. Gjennom prosjektet skal de hjelpe ungdom til å virkeliggjøre sine forretningsidéer. Unge som er involvert i prosjektet trenes til å se muligheter og til å gjøre noe med dem. Ungdommene settes i kontakt med arbeidslivet og lærer forpliktelsen som ligger i at noen har investert i bedriften deres. Det gir både motivasjon og trigger ansvarsfølelse hos mange. Frivillige fra ulike organisasjoner bidrar inn i prosjektet med kompetanse og læring.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?