Ungt Entreprenørskap Østfold

Ungt Entreprenørskap Østfold får 235.000 kroner til prosjektet Propell. Ungt Entreprenørskap er en ideell forening som jobber for å inspirere unge til å tenke nytt og til å skape verdier.

Prosjektet består av fire hovedelementer: 1. Gjennomføring av arrangementer kalt Propelljakten, hvor elever i videregående skole i en tidlig fase av sine ungdomsbedrifter presenterer sin forretningsidé. Det gis tilbakemeldinger fra en jury, og utvalgte elevgrupper vinner en «propell», det vil si støtte til utvikling av egen bedrift. Dette kan gi elevene fart og kraft til å lykkes enda bedre med sin Ungdomsbedrift. 2. De utvalgte ungdomsbedriftene følges opp med støtte gjennom personlige møter med mentorer og kursvirksomhet. 3. Studenter i høyere utdanning vil også få mulighet til å søke Propell-støtte slik at de kan få samme oppdrift, kraft og fart. En del av studentbedriftene har potensial for etablering i annen virksomhetstype og disse skal få mulighet til å søke om «propell» som støtte til videre utvikling.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?