Ungt Medborgerskap

UNGT ENTREPRENØRSKAP VESTFOLD OG TELEMARK får 250000 kroner til videreføring av prosjektet Ungt Medborgerskap

Ungt Entreprenørskap vil inspirere de unge til å tenke nytt og til å skape bærekraftige verdier, for seg selv og andre. De skal tilby 3000 barn i aldersgruppa 12-17 år i Vestfold og Telemark praktisk rettet trening i medborger-sosialiserende prosesser før de får stemmerett. Det er egne program for 6.klassinger, Elevbedrift, innovasjonscamp og Ungdomsbedrift.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?