Ungt medborgerskap og demokratiutvikling

NORSIA TENKER TANKER får 1500000 kroner til kompetanse, kurs og aktiviteter på skoler og i ungdomsråd, rundt tematikken demokrati og ungt medborgerskap

NORSIA TENKER TANKER (NTT) er en politisk uavhengig tenketank som engasjerer seg i lokale, regionale og nasjonale spørsmål og problemstillinger. Som en del av et større FoU-prosjekt skal Norsia engasjere seg i praktiske og konkrete aktiviteter på skoler og i ungdomsråd i fem kommuner på Østlandet, med mål om å styrke de unges deltagelse og medborgerskap, forankret i de lovfestede ungdomsrådene og i skolenes nye fagplaner.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?