Ungt Tradisjonshåndverk- styrking

STIFTELSEN LILLEHAMMER MUSEUM får 5467080 kroner til å videreføre prosjektet “Ungt tradisjonshåndverk”

Gjennom prosjektet “Ungt tradisjonshåndverk” gis dyktige unge tradisjonshåndverkere muligheten til å hospitere på museer som håndverkere og formidlere. Formålet er å utvikle kompetansen til unge håndverkere, samt øke rekrutteringen til tradisjonelle håndverksfag. Samtidig formidles kunnskap om, og verdien av, håndverkstradisjoner til besøkende på museene.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?