Ungt tradisjonshåndverk

Gjennom prosjektet Ungt tradisjonshåndverk har unge, lovende tradisjonshåndverkere fått halvtårsengasjement på Follo museum, Glomdalsmuseet, Gudbrandsdalsmuseet og Maihaugen.

Alle foto: Christine Sundbø

Håndverkerne følges opp av fagmiljø ved museet og får et sosialt nettverk de kan dra nytte av videre i yrkeskarrieren. Gjennom å holde til på museet formidler de også tradisjonshåndverk til publikum og skaper liv i museenes verksteder og bygninger.

Prosjektet er i regi av Norsk Håndverksinstitutt som ligger på Maihaugen, og er en del av Stiftelsen Lillehammer Museum. De har et nasjonalt ansvar for å dokumentere, bevare og fremme tradisjonelt håndverk, i tråd med UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven.

I dette prosjektet videreføres tradisjonskunnskap gjennom å skape utviklingsarenaer på museene. Museene tilbyr utviklingsarenaer for unge, lovende tradisjonshåndverkere. Håndverkerne får praksis og bidrar med formidling, restaurering og aktiviteter på museene.

Tildeling

STIFTELSEN LILLEHAMMER MUSEUM fikk 3.186.621 kroner i 2021 til prosjektet Ungt tradisjonshåndverk.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?