UngYtring2030

NORSK P E N fikk 24 000 000 kroner til gjennomføring av prosjektet UngYtring2030 i 2024

Med UngYtring2030 vil Norsk PEN, Human-Etisk Forbund (HEF) og Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) styrke unges evne til å benytte seg av ytringsfriheten i praksis. Ytringsfriheten står generelt sterkt i Norge. I en lang rekke internasjonale sammenligninger kommer Norge ut på topp. Men hvis vi pirker under overflaten så er ikke alt som det bør være her heller. Ytringsfrihetskommisjonen foreslo opprettelsen av et permanent ytringsfrihtesråd som kan bidra til en opplyst debatt og fremme forslag til anbefalinger til myndighetene, med et særlig mandat knyttet til barn og unge. Det omsøkte prosjektet vil kunne følge opp deler av denne anbefalingen med dette prosjektet for unge. Det vil også bidra til oppfølging av en rekke av kommisjonens øvrige anbefalinger, blant annet styrke motstandskraft mot desinformasjon blant barn og unge. Ytringsfriheten trener vår evne til toleranse, til å tåle meninger som byr oss imot og møte dem med ord istedenfor undertrykkelse eller vold. Dette er en avgjørende evne i et mangfoldig samfunn. Det er avgjørende med økt bevissthet i allmennheten om den positive verdien av fri ytringskultur og dette prosjektet vil bidra til å høyne kvaliteten og kunnskapen blant unge. Det skal etableres fem regionale ungdommens ytringsfrihetsråd med ungdommer fra 16 til 26 år. Tema i rådene vil tas fra den opprinnelig rapporten til Ungdommenes Ytringsfrihetsråd fra 2021; ytringsfrihet i skole/utdanning, sosiale/tradisjonelle medier, kunst/kultur, sivilsamfunn og politiske/religiøse organisasjoner, samt KI. Gjennom prosjektet vil det lages oppdaterte rapporter som lanseres på årlige konferanser.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?