Uniformer til Sørumsand Skolemusikkorps

Sørumsand Skolemusikkorps får 180.000 kroner i 2014 til uniformer.

Korpset har de senere årene gått fra 5 medlemmer til et aktivt korps på 78 musikanter. Korpset har per i dag ikke uniformer. Ønsket deres er å kunne presentere korpset i uniformer som andre korps, nå bruker de like t-skjorter og college-jakker.

Med midler fra Sparebankstiftelsen DNB blir det uniformer til hovedkorps, rekruttkorps og aspirantkorps til korpsets jubileumsår 2015.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?