United Brothers Rykinn

NORGES KFUK-KFUM fikk 249 000 kroner til pilot for å etablere nytt tilbud i Rykinn i 2024

Prosjektet tar sikte på å skape en arena på Rykinn hvor gutter og unge menn kan delta i et meningsfylt tilbud, ta opp relevante problemstillinger og skape samhold i fritiden. Målet er å implementere en ukentlig pilot for å teste om tiltaket fungerer i bydelen, slik det har i Oslo. Norges KFUK-KFUM har fått tildelt 249 000 kroner til å etablere pilottilbudet på Rykinn.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?