Universelt utformet skolegård

SARPSFOSSEN SKOLE fikk 100 000 kroner til husker i 2024

SARPSFOSSEN SKOLE har som mål å sikre en morsom og lærerik utelek for elevene med funksjonsnedsettelser gjennom blant annet huskestativ, balanseleker og sikrere utearealer. Med et nytt jevnt underlag, godkjente gjerder og lekeapparater skal skolegården bli en del av undervisningen. Omsøkt tiltak vil også bli tilgjengelig for nabolaget etter skoletid. SARPSFOSSEN SKOLE har fått tildelt 100 000 kr til husker.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?