Universitetet i Oslo, Biologisk stasjon i Drøbak

Universitetet i Oslo, Biologisk stasjon i Drøbak, får 200.000 kroner til mikroskop og kameramodul som skal brukes i skolekursvirksomheten.

Universitetets Biologiske stasjon i Drøbak er en feltstasjon i marinbiologi som tilhører UiO. I tillegg til forskning og feltkurs i marinbiologi for universitetet, arrangeres skolekurs i marinbiologi for barne- og videregående skoler fra hele Østlandet. Skoleklassene benytter da Oslofjorden som “klasserom”. De er med ut i trålerbåten “Bjørn Føyn” og tar planktontrekk og skraper etter bunndyr med spesialtrål. Skoleelevene tar med seg planktonprøvene og bunndyrene de har samlet inn til laboratoriet på Tollboden. Der er det stereoluper og mikroskop man kan benytte for å studere henholdsvis bunndyr og plankton.

Sparebankstiftelsen DNB gir gavemidler til mikroskop og kamera som kan brukes i skolekursvirksomheten.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?