Universitetets Symfoniorkester, Oslo

Universitetets Symfoniorkester, Oslo får 125000 kroner til musikkinstrumenter. Universitetets Symfoniorkester Oslo er åpent for amatørmusikere generelt, men er spesielt rettet mot studenter. De fleste musikerne i orkesteret eier egne instrumenter, med enkelte unntak. Slagverksgruppen har så omfattende instrumentbehov at orkesteret eier instrumenter som pauker og basstromme. Det er viktig for orkesteret å ha instrumenter til rådighet for tilreisende studenter som ikke har hatt mulighet til å ta med sitt eget instrument til Oslo, eller for studenter som ikke har råd til å kjøpe sitt eget instrument.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?