UNOF i orkesteråret 2024 og veien videre

DE UNGES ORKESTERFORBUND får 6500000 kroner til kvalitetsheving og møteplasser for unge utøvere 2024-26

De Unges Orkesterforbund (UNOF) er en landsomfattende organisasjon for alle barne- og ungdomsorkestre i Norge. UNOF har 5.000 medlemmer organisert i over 160 lokale orkestre. UNOF arbeider for at alle skal få instrumental opplæring med vekt på utvikling av samspillgrupper.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?