Urbane insektshotell

For å hjelpe villbier og andre insekter med husly i Oslo har birøkterlaget Bybi fått 120.000 kroner til fire insektshotell.

Bybi har bygget særegne insektshotell for at folk skal legge merke til dem og bli bevisste på viktigheten av pollinerende insekter. (Foto: Morten Brakestad)

Bybi ble etablert i 2013 og er et lokallag under Norges Birøkterlag. De jobber blant annet for urban birøkt, rekruttering av birøktere, informasjonsformidling og grønn byutvikling . 

Film av: Mats Muri

Bygger hybelhus for ville bybier

– Disse insektshotellene har vi laget for at folk skal legge merke til dem og bli nysgjerrige. Vi håper de kan være til inspirasjon, at de kan bidra til å bevisstgjøre folk om viktigheten av insekter og pollinering, sier Anne Sofie Hansen. Hun er aktiv i Bybi birøkterlag, et urbant birøkterlag i Oslo, som blant annet har opplæring for folk som vil begynne med birøkting.

 

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?