Ut i urskog

MILJØVERN OG BEVARING AV NATURMANGFOLD (MONARK) får 150000 kroner til Film og informasjon om urskoger

Foreningen har som formål å bevare og restaurere naturmangfold i Norge. En av aktivitetene de ønsker å igangsette er å lage en oversikt over 10 flotte urskoger på Østlandet og å gjøre disse tilgjengelige for barn og unge gjennom film og turbeskrivelser. I tillegg skal de bidra til artsregistrering av gammelskogsarter, slik at disse blir synlig i kartverk.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?