Utbedring av sti-/løypenett i Heidal

LUSETERGREND VEL får 125000 kroner til utbedring av sti/løype

Lusetergrend Vel jobber med å utbedre en 3 km lang tursti/skiløype ved Slomsetrene, og fra Grønstulen mot Flatningen. Strekningen er noen steder veldig våt, og det er mye steiner og stubber i traseen. Det gjør at løypemaskinen ofte får skade når den er lite snø og tele, og dermed blir da resten av løypenettet heller ikke preparert før det har kommet tilstrekkelig snø senere på vinteren. Traseen er også lite brukt som sommersti på grunn av de våte partiene. Prosjektet får nå støtte til å fjerne stubber og stein, flate ut og bygge treklopper over våte partier.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?