Utbedring av trillesti i Nordmarka

DNT OSLO OG OMEGN fikk 1.000.000 kroner i 2018 til utbedring av sti i Nordmarka.

Dagens trillesti mellom Blankvannsbråten og Kobberhaugen er en viktig forbindelseslinje for syklister i Nordmarka. Den fungerer som sammenkobling mellom veinettet fra Sognsvann/Ullevålseter og veiene i den nord-vestre delen av marka. Trillestien er mye benyttet, men har i dag dårlig kvalitet. Den har flere våte og sølete passasjer, og til dels stor og skjemmende terrengslitasje.

For å unngå at dette skaper langvarige problemer for tur-trafikken, både til fots og på sykkel, får DNT støtte til en forbedring av stien. En forbedring av trillestien vil også hindre ytterligere terrengslitasje.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?