Utbedringer på Strømtangen fyr

Foreningen Onsøybeviset fikk 230.000 kroner i 2006 til å utvide bryggeanlegget og rehabilitere et uthus på Strømtangen fyr.

Foreningen Onsøybeviset ønsker å utvide bryggeanlegget og rehabilitere et uthus på Strømtangen fyr, for å gjøre holmen mer tilgjengelig for allmennheten. Sparebankstiftelsen DNB bidrar med kr 230.000 til prosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?