Utbygdas solgule forsamlingshus

UTBYGDEN VELFORENING får 150000 kroner til oppussing av velforeningens forsamlingslokale

Utbygden Velforening på Tjøme holder til i et bedehus fra 1912. Nå skal styret, etter sterkt ønske fra befolkningen, jobbe for å få Grendehuset opp på beina igjen som en møteplass. Bygget har et stort vedlikeholdsetterslep og tildelte midler skal benyttes til å ta tak i det arbeidet som haster mest.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?