Uteaktivitetsområde

Norsk Maritimt Museum fikk 1 million kroner i 2011 til gangsti, krabbefiskebrygge og barkebåtdam.

Norsk Maritimt Museum (fhv Norsk Sjøfartsmuseum) er et landsdekkende museum som skaper og formidler kunnskap om norsk sjøfart og kystkultur. Museet er en privat stiftelse, ligger ved Bygdøynes i Oslo og holder åpent for publikum hele året.

Museet ble etablert i 1914 og går nå gjennom en kraftig fornyingsprosess fram mot hundreårsjubileet. Museet arbeider med å legge om formidlingsvirksomheten for å bli et levende opplevelsesmuseum med nye utstillinger og økt aktivitet ute i museets uteområde: Den nye utstillingen i Båthallen skal vise fram 20 gamle tradisjonelle båter, men de ønsker også å legge til rette for at utstillinger inne og aktiviteter ute samvirker og at de derved knytter seg mer til fjorden med sine museumsgjester.

De vil gjøre uteområdet til et attraktivt friluftsområde for Oslos befolkning, ikke bare som en badestrand, men som et sjørettet aktivitetsområde. Som et ledd i dette formidlingsarbeidet lages det en gangvei fra museet til sjøen som ender i en krabbefiskebrygge og en barkebåtdam med tilhørende elv.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?