Utemiljø for fellesskap på ungdomsskolen

FAU TRØGSTAD UNGDOMSSKOLE får 275000 kroner til utstyr og materialer

FAU ved Trøgstad ungdomsskole skal oppgradere skolegården. Prosjektet involverer Ambolten, skolens alternative læringsarena. Her jobber de med å lage eget utstyr og er opptatt av mest mulig gjenbruk. Prosjektet innebærer at elevene selv skal bidra med å lage møbler eller tilpasse uteområdet slik at de får et forhold til det.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?