Utendørs basketballbane

HOLMESTRAND BASKETBALL får 200000 kroner til basketballbane

Basketballklubben har nettopp startet opp og har på kort tid bygd skapt et populært fritidstilbud for byen. De samarbeider også med kommunen om inkludering av ungdommer med flyktningbakgrunn. I samarbeid med idrettsrådet skal de sette opp en bane i Holmestrand sentrum. Denne vil være åpen og tilgjengelig for alle, når den ikke er i bruk av klubben.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?