Utendørs lekeapparat i Melum barnehage

MELUM BARNEHAGE SA får 95000 kroner til lekeapparater

Melum barnehage er en foreldreeid barnehage som ligger i bygda Melum i Skien. Mange barn i bygda bruker barnehagens uteområde og et bedre uteområde vil styrke stedet som møteplass. Dette kan også bidra til å styrke sosiale bånd mellom barn og voksne. Barna er godt involvert i utviklingen av lekeområdet og det legges opp til dugnad.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?