Utendørs trening i Skjettenbyen

Fellesorganet for Skjettenbyen får 350.000 kroner til utendørs aktivitetsapparater.

Dette er et interesseorgan for borettslagene i Skjettenbyen, og deres overordnede formål er å ivareta samarbeidet mellom de tolv borettslagene i området. Disse tolv består av totalt 1050 rekkehusleiligheter og 750 blokkboliger. De ønsker å etablere et utendørs aktivitetsområde med apparater for egenvektstrening. Apparatene består av enkle metallkonstruksjoner, og øvelsene innebærer at man bruker egen kroppsvekt som belastning. Utstyret som trengs er relativt vedlikeholdsfritt og har lang varighet. Anlegget vil utformes slik at det er tilgjengelig for alle.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?