Utendørsaktiviteter på “camp Hallvardbo”

Lions Club Nordstrand og Stiftelsen Hallvardbo får 160.000 kroner til utstyr til utendørsaktiviteter.

Prosjektet “camp Hallvardbo samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Hallvardbo og Lions Club Oslo. Stiftelsen Hallvardbo eier en større eiendom ved Langenvannet i Ski kommune. På eiendommen er det en speiderhytte. Denne ønsker de nå å rehabilitere og benytte som et aktivitetssenter for ungdom. Det er også etablert et samarbeid med KFUM/KFUK om felles bruk av hytta. Arbeidet, som skal gjøres mye på dugnad, innebærer også tilrettelegging av uteområdet med tilhørende friluftsaktiviteter. Dette gir en ny mulighet for mange til å komme seg ut i naturen, og Sparebankstiftelsen DNB bidrar med gave til prosjektet.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?