Utendørsaktiviteter på Skistua

Stiftelsen Skistua får 700.000 kroner til tilrettelegging av utendørsaktiviteter.

Skistua i Trondheim er et yndet utfartssted og turmål for folk fra Trondheim og omegn. Stua har vært gjenstand for omfattende restaurering, og nå står utendørsarealene for tur. Her ønsker man å lage grillplass, lekeplass, natursti osv., for å kunne til tilbud om naturopplevelser for “alle og enhver”.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?