Uteområde på barneskole

LARVIK KOMMUNE får 300000 kroner til oppgradering av uteområdet

Barneskolen har i underkant av 200 elever og er et sentralt samlingspunkt for nærmiljøet, også utenfor skoletiden. Den brukes også av idrettslag. I samarbeid med FAU og elevråd har de utarbeidet en plan for hvordan de skal ruste opp skolegården og gjøre den til en mer egnet aktivitetsarena for barn og unge.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?