Uteområde til glede for alle

Aktivitetshuset Gnisten Psykisk helse Bydel Nordstrand får 120.000 kroner til å anlegge sosiale treffsteder på uteområdet.

Gnisten er et lavterskeltilbud på dagtid for hjemmeboende innbyggere med psykiske helseplager. Det store uteområdet rundt Gnisten er helt gjengrodd og blir ikke brukt. Nå ønsker de å utnytte plassen slik at uteområdet kan benyttes både av brukerne og andre innbyggere. Det kan skape et eierforhold til området, gi fysisk aktivitet og naturopplevelser. Dette kan igjen skape mestring og bedre selvfølelse for ungdommen. Det skal bygges parseller og sosiale treffsteder med sittegrupper og bålpanne.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?