Uterom på Kistefos

STIFTELSEN KISTEFOS-MUSEET får 2000000 kroner til uterom

Nytt på Kistefos i 2021 er tilrettelagte skoleopplegg for tre ulike trinn; et på barneskolen, et på ungdomsskolen- og et trinn på videregående. Disse er alle lagt opp utendørs og i industrimuseet. Oppgaver, opplevelser og læring. Til å jobbe med dette kreves det arealer som i dag ikke finnes på Kistefos. Dette nye uterommet vil derfor tilrettelegges spesielt med tanke på grupper som skoleklasser.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?