Utescene i Mysen sentrum

Ungdomsrådet i Eidsberg Kommune får 200.000 kroner til utescene med amfi i Måsan Fritidspark. Scenen tegnes av ungdommene selv.

Måsan Fritidspark er et parkområde i Mysen sentrum. Området ligger midt mellom barneskole, ungdomsskole, videregående skole og kjøpesentra. Der er det allerede en sandvolleyballbane, skatepark og benker.

Ungdomsrådet har fått ansvaret for å utvikle området slik de ønsker det, innenfor komunens planverk, og ønsker seg en permanent utescene til bruk for festivaler, konserter, dans, diktlesning og all mulig kulturell aktivitet.

Planen er at scenen skal være et landemerke. Det skal være en tegnekonkurranse blant ungdommene om hvordan den skal se ut.

Selve byggingen planlegges å gjøres i samarbeid mellom lokale snekkere, ungdommen selv og kommunen.

Organ for ungdom

Ungdomsrådet er et partipolitisk uavhengig organ for ungdom mellom 13 og 19 år i Eidsberg kommune. Det er 12 ungdommer i alle aldre med i rådet.

Ungdomsrådet er et organ som fremmer ungdommens interesser i kommunen og er en viktig høringsinstans når det gjelder saker som angår ungdommene i kommunen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?