Utescene til Akershus Festning

Stiftelsen Akershus Festning for kunst og kultur (SAKK) får 3.000.000 kroner til utescene.

SAAK ble etablert i 1989, med formål å styrke den kulturelle virksomheten på festningsområdet.

Den nye utescenen skal ha mulighet for å ta imot mellom to og tretusen publikummere.

Planen er at scenen skal stå klar ved Karpedammen på Akershus Festning i løpet av 2009.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?