Utescene til Romerike Folkehøyskole

Sparebankstiftelsen har bevilget 350.000 kroner til utescene for romerike Folkehøyskole.

Romerike Folkehøyskole regnes av mange som “forskolen” til Statens Teaterhøgskole. Årlig produseres det 40-50 teaterproduksjoner, hovedsakelig rettet mot barn og unge.

Nå ønsker de å bygge “Østlandets vakreste utescene” tilrettelagt for teater og konserter. Scenen vil få en unik utsikt over Nordbytjernet i Ullensaker kommune. Sparebankstiftelsen bevilger 350.000 kroner til scenen.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?