Utescene til Stella Polaris

Stella Polaris fikk 650.000 kroner i 2009 til utescene.

Stella Polaris er et teater med tilhold på Fossnes senteret i Stokke kommune.

Fossnes senters uteområder er en sentral møteplass for nærområdet, og i 2009 fikk de støtte til en ønsket utescene.

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?