Utlånssentral på Ål

ÅL KOMMUNE fikk 200.000 kroner i 2018 til utlånsutstyr.

Frivilligsentralen ble opprettet i 2011 og driver et mangfold av aktiviteter for mennesker i alle aldre. En ungdomsfrivilligsentral er i etableringsfasen, og her skal fokuset være rettet mot ungdom som ikke er med i de organiserte fritidsaktivitetene.

I samarbeid med flere lag og foreninger i lokalmiljøet skal de nå opprette en utlånssentral, hvor friluftsutstyr og idrettsutstyr blir tilgjengelig for utlån. Lett tilgang til utstyr vil innebære en lavere terskel for å komme seg ut i aktivitet.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?