Utlånsutstyr i nærmiljøpark

FROGN KOMMUNE får 73500 kroner til utlånsutstyr

Klubben har aktiviteter for barn og unge i alderen 10 – 18 år. De er med i et prosjekt som går ut på å lage en nærmiljøpark med lekeapparater, skate og parkouranlegg på Seiersten. Denne ligger i nærheten av barneskole, ungdomsskole, idrettsanlegg og marka, og vil dermed bli en naturlig møteplass for folk i alle aldre. Her har fritidsklubben fått en utstyrsbrakke hvor det skal være gratis utlån av skate og sparkesykler. Dette vil bidra til fin, gratis egenorganisert aktivitet for barn og unge.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?