Utlånsutstyr – Røde Kors

Oslo Røde Kors, Barnas Røde Kors får 75.000 kroner til utlånsutstyr.

Gavemottaker jobber for at barn skal ha en trygg og god oppvekst. Siden det finnes mange ressurssvake familier i Oslo, er det et høyt antall barn som aldri får muligheten til å delta i fritidsaktiviteter. Barnas Røde Kors ønsker å utjevne sosiale forskjeller. De tilbyr en arena hvor barn i alderen 6 til 13 år kan komme og ta del i aktiviteter som fremmer samhold, positive verdier og holdninger, uavhengig av kjønn, bakgrunn og religion.

For å gjennomføre forskjellige aktiviteter er det stort behov for utstyr til klatring og utstyr som skøyter, baller, uteklær, vester. Alt skal være gratis å låne.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?