Utlånsutstyr til BUA på Hadeland

Stiftelsen Gran frivilligsentral fikk 250.000 kroner i 2016 til utlånsutstyr til fem BUA-sentraler.

BUA (Barn Unge Aktivitet) er en forening som skal bidra til inkludering og økt deltakelse i helsefremmende aktiviteter for barn og unge, uavhengig av sosioøkonomisk status, gjennom å styrke utlånsordninger for sportsutstyr.

Det er i hovedsak frivilligsentraler som blir medlemmer i BUA, og gjennom medlemskap får de blant annet tilgang til et IT-verktøy for administrasjon av utlån. Med nytt utstyr vil fem slike sentraler på Hadeland kunne bidra til et mangfold av aktiviteter.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?