Utlånsutstyr til jentehockey

Ski Il hoceky damer får 60.000 kroner til utlånsutstyr.

Dette er et nystartet lag for jenter fra 13 år og opp. Ski IL hockey har ikke hatt et eget tilbud til jenter på mange år, og jentene har måtte spille på ulike guttelag. Ski IL hockey har flere unge jenter som begynner, men mangelen på et eget jente/damelag, gjør at mange jenter slutter. Det handler både om mangel på kvinnelige forbilder og at jentene må skifte i egen garderobe og dermed ikke kommer så godt inn i guttelagene. Nå har de meldt på et eget damelag i seriens 2. divisjon, men det er veldig dyrt å etablere et nytt tilbud til jenter og det er behov for mye nytt utstyr.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?