Utlånsutstyr til Lions

LIONS OSLO VBU får 70000 kroner til utlånsutstyr

Lions Oslo VBU representerer de 22 Lionsklubbene i Oslo kommune. Formålet er å bidra med velferdstiltak for barn og unge som lever i familier med dårlig økonomi, samt bidra med integreringstiltak for barn og unge fra innvandrerfamilier.

Gjennom hele året arrangeres ulike tiltak for barn i aldersgruppen 7 – 16 år. Mange av disse aktivitetene krever sports- eller friluftsutstyr, og Lions får nå støtte til å kjøpe inn utstyr som lånes ut på disse tiltakene.

Prosjektets plassering og andre mottakere i nærområdet

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?