Utlånsutstyr til Skiforeningen

Skiforeningen fikk 220.000 kroner til innkjøp av utlånsutstyr i 2008.

Skiforeningen er en av de største og eldste friluftsorganisasjonene i Norge.

Marka-avdelingen har “friluftsliv for alle” som et prosjekt. Målet er å stimulere flest mulig til å komme seg ut i naturen. Spesielt rettes prosjektet mot barnehager og skoleklasser med høy innvandrerandel.

Til prosjektet kreves utstyr. Sparebankstiftelsen DNB gir gave øremerket dette.

Andre tildelinger til Skiforeningen

Løype- og preppemaskin Bærumsmarka (2015)

Utlånsutstyr (2015)

Frisbeegolfbane i Holmenkollen (2014)

Preppemaskin til Romeriksåsen (2014)

Ekstremsportutstilling på Skimuseet (2013)

Skicross-elementer (2013)

Rastebu i Sørkedalen (2011)

Utlånstilhenger (2011)

Utendørs treningsapparater i Holmenkollen (2011)

Skiløype i Øyungslia (2011)

Hoppbakker i Midtstuen (2009)

Ombygging av Kikut (2009)

Utlånsutstyr (2008)

Skiløype for funksjonshemmede (2005)

Vi støtter gode tiltak

Har du et du brenner for å gjennomføre? Eller kjenner du til et bra tiltak vi bør støtte?